וועדת המכרזים אכן דחתה את הצעת החברה התובעת. זאת, הן על רקע הביקורת שהושמעה על ידי הנתבעים והן לגופה.    

התובעת טענה בכתב התביעה שהגישה כנגד הנתבעים, שלולא הביקורת הקשה שהשמיעו הנתבעים בקשר עם ההצעה שהגישה במכרז, הייתה הצעתה  מתקבלת, וכי אי קבלת ההצעה הסבה להם נזק בגובה סכום התביעה.    

מנגד טענו הנתבעים כי עשו את הפרסום נשוא התביעה במסגרת תפקידם על-פי דין. הנתבעים טענו כי משהם משמשים כיועצים מקצועיים לוועדת המכרזים, עליהם לייעץ מקצועית לוועדה ללא חשש ומורא מתביעות שיוגשו כנגדם. הנתבעים טענו כי הפרסום שעשו חסין מתביעה מכוח סעיף 13 (9) לחוק איסור לשון הרע, ולחילופין כי חלה עליהם חסינות עובדי ציבור מכוח סעיף 7 לפקודת הנזיקין.    

בית המשפט קיבל את טענת הנתבעים וקבע: "דברים אלו שאמרו הנתבעים הינם בדיוק אותם דברים שלהם כיוון המחוקק בעת שקבע חסינות לדברים הנאמרים במסגרת תפקידו של עובד הציבור. מטרתו של הסעיף לאפשר לעובד הציבור לומר דבריו בחופשיות וללא כל חשש ואם ימנע ממנו לומר את הדברים כהווייתם, בשל החשש לתביעות מהסוג הנדון, עלול להיגרם נזק ציבורי בקבלת החלטה שגויה של וועדת המכרזים.לאור האמור לעיל, מתחייבת המסקנה כי הנתבעים פעלו מכוח חובה על פי דין ולכל הפחות פעלו הם על פי הוראה של רשות מוסמכת, ולכן מקרה זה נופל לגדרו של סעיף 13 (9) לחוק איסור לשון הרע, עומדת לנתבעים ההגנה הקבוע בחוק ודין התביעה נגדם להידחות לפיכך".
 

לשון הרע במסגרת תפקיד ציבורי

עובד ציבור המתבטא במסגרת תפקידו, לא יחוב בלשון הרע. גם אם שגה.

 ת.א (אשק') 49456-08-09, רונן טבקול נ' ארקדי ברובר (כב' הש' כהן), 22 באפריל 2012.

הדרך לזכות במכרזים, אינה עוברת דרך איום בתביעת דיבה על חברי וועדת המכרזים ויועצים המוזמנים אליה לשם מתן חוות דעתם המקצועית.    

כך פסק בית משפט השלום באשקלון בהחלטה לדחות על הסף וללא בירור, תביעה של חברה קבלנית שהגישה הצעה במסגרת מכרז. הנתבעים - צוות מקצועי במסגרת וועדת המכרזים של עיריית אשדוד, סברו כי אין לקבלה והשמיעו דעתם זו במסגרת ישיבת וועדת המכרזים שדנה בה.
 

לכל המבקש
לשאול, להתעניין ולהתייעץ:


ייעוץ ראשוני יעשה ללא התחייבות.
רצוי להצטייד במסמכים ולהעבירם אלינו לעיון טרם פנייה למתן חוות דעת ראשונית
envelop, envelop, mail, email, contact, letter
location4, location, map, marker, pin
03-648-83-84

​office@tfbs-law.co.il

רחוב עזה 52, תל אביב-יפו
print2, print, printer

חייגו 072-33-80-892
או כתבו אלינו