בית המשפט דחה את הטענה וחייב את הנתבע בפיצויים בסך 12,000 ש"ח ובהוצאות משפט בסך 3,000 ש"ח.    

בפסק הדין קבע בית המשפט כי "אי כוונה לפגוע" אינה מעלה ואינה מורידה: "המעטת ערך משקלם הפוגעני של המלים על ידי אומרם אינה מפחיתה כהוא זה מהפגיעה, מקום שבמימד האובייקטיבי, בעיני האדם הסביר, היא נושאת עוצמה שלילית ניכרת".    

בית המשפט קבע בפסק הדין כי: "החירות לבטא ביטויים פוגעניים במסגרת שיח פוליטי/ציבורי אינה חירות בלתי מוגבלת ויש לערוך איזון ראוי בין האינטרס הציבורי שבהגנה על חופש הביטוי בעניינים ציבוריים לבין זכות הפרט, הגם שהוא איש ציבור, להגנה על כבודו ושמו הטוב".

בית המשפט אימץ בפסק הדין קביעות של בית המשפט העליון ולפיהן במקרים בהם הפרסום הפוגע לא קידם את הדיון הציבורי במסגרתו נעשה - הוא יוכר כדברי דיבה ולא יוגן על ידי ההגנה הניתנת להבעת דעה על איש ציבור ובקשר לעניין ציבורי.
 

לשון הרע - נבחרי ציבור

שמם של נבחרי ציבור אינו הפקר. מי שבוחר לנצל את ישיבות מועצת העיר לשם פגיעה בשמם הטוב של נבחרי העיר, מסתכן בהוצאת דיבה.

ת.א (שלום חיפה) 10005-10-11, שמעון לנקרי נ' שלמה פדידה (כב' הש' סאלאמה), 24 ליולי 2014.

בית משפט השלום בחיפה קיבל תביעה בעילת לשון הרע שהוגשה בשם לקוח משרדנו - ראש העירייה המכהן של העיר עכו. התביעה הוגשה בעקבות הערה מבזה ומשפילה שהעיר הנתבע - חבר מועצת העיר מן האופוזיציה -  לראש העיר, במהלך ישיבת מועצת עיר.    

במהלך דיון שנסב על הישגי מערכת החינוך של העיר עכו פנה הנתבע, שסבר כי ראש העיר חלק תשבוחות מוגזמות לראש אגף החינוך, באומרו: "אולי תנסה להביא אשור מרופא שאתה כשיר להיות ראש העיר? ...  הנתבע סירב להתנצל על אמירה זו למרות שנדרש לעשות כן, ואף חזר עליה,  לפחות פעמיים נוספות, במהלך הישיבה.    

הנתבע טען כי לא התכוון לפגוע בתובע וכי מכל מקום, אמירתו לא הייתה אלא הבעת דעה לגיטימית.     
  

לכל המבקש
לשאול, להתעניין ולהתייעץ:


ייעוץ ראשוני יעשה ללא התחייבות.
רצוי להצטייד במסמכים ולהעבירם אלינו לעיון טרם פנייה למתן חוות דעת ראשונית
envelop, envelop, mail, email, contact, letter
location4, location, map, marker, pin
03-648-83-84

​office@tfbs-law.co.il

רחוב עזה 52, תל אביב-יפו
print2, print, printer

חייגו 072-33-80-892
או כתבו אלינו