סיוע משפטי בלשון הרע

לא אחת נזקק מי שהוצאה דיבתו לסיוע משפטי בלשון הרע. בדרך כלל זה יקרה לאחר שנפגע והוא מוצא עצמו פגוע מצד אחד ואובד עצות  מצד שני. סיוע משפטי בלשון הרע הוא סיוע הנדרש ליותר ויותר אנשים כיום אגב, יותר ויותר פרסומים המתפרסמים אגב קיומם של יותר אמצעי תקשורת מאי פעם.

סיוע משפטי בלשון הרע משתנה על פי אופי הפרסום: היקפו, חומרתו, האמצעי בו נעשה הפרסום וכיו"ב.

כדי שסיוע משפטי בלשון הרע יהא יעיל חשוב לדעת מספר כללים:

חשוב לפעול בהקדם ובמידת האפשר לנסות ולמנוע פרסום של לשון הרע.

אם לא ניתן היה למנוע את הפרסום, הרי שסיוע משפטי בלשון הרע מחייב כי בידי מבקש הסיוע - הנפגע מן הפרסום, יהא עותק מודפס של הפרסום. יש לצלם/להעתיק את הפרסום מיידית ובטרם ימחק מאמצעי פרסום מכוונים.
 
כדי שסיוע משפטי בלשון הרע יהא יעיל, חשוב לפנות בקדם האפשרי לעו"ד המתמחה במתן סיוע מסוג זה.

יש למען לפוגע מכתב אזהרה הדורש ממנו להסיר את הפרסום, באופן מיידי. את זה יכול וצריך לעשות מי המתמחה במתן סיוע משפטי בלשון הרע, מייד עם פניה ראשונה אליו.

במכתב האזהרה צריכה להופיע דרישה מפורשת להסרת הפרסום מאמצעי הפרסום שבו פורסם ומכל אמצעי במסגרתו הופץ, והכול- בזמן קצוב וקצר.  

אם מכתב האזהרה אינו נושא תוצאות מיידיות, יש להגיש תביעה דיבה, על ידי מי המתמחה במתן סיוע משפטי בלשון הרע. סוג התביעה, הסעדים הנדרשים בה, סכום הפיצוי הנדרש בה וכיו"ב יקבעו לאור נסיבות הפרסום המשתנות.    

במסגרת התביעה שתוגש, ניתן לדרוש תיקון והבהרה, התנצלות במקרים מסוימים, ופיצוי כספי לרבות החזר הוצאות המשפט שנדרשו לשם הגשת התביעה.   

חשוב שמי שמקנה סיוע משפטי בלשון הרע יהא בעל ניסיון בניהול תביעות מסוג זה, ויוכל לייעץ ללקוחו על בסיס הפסיקות הקיימות בתחום כיצד להגיש את התביעה באופן שתישא את מכסימום התועלת בנסיבות.

נשמח לסייע. כתבו לנו.
 

לכל המבקש
לשאול, להתעניין ולהתייעץ:


ייעוץ ראשוני יעשה ללא התחייבות.
רצוי להצטייד במסמכים ולהעבירם אלינו לעיון טרם פנייה למתן חוות דעת ראשונית
envelop, envelop, mail, email, contact, letter
location4, location, map, marker, pin
03-648-83-84

​office@tfbs-law.co.il

רחוב עזה 52, תל אביב-יפו
print2, print, printer

חייגו 072-33-80-892
או כתבו אלינו