ואולם - כאשר תובע מגיש תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, על נזק כספי שהוא מעוניין ויכול להוכיח באמצעי ההוכחה המקובלים, סכום התקרה הקבוע בחוק לא קיים עוד והפיצוי שיפסק יהא זה שיוכח.

בחישוב סכום הפיצוי הנדרש בתביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, יש לקחת בחשבון שיש לשלם אגרה הנגזרת מסכום התביעה. לכן, למשל, לא כדאי לתבוע סכום שמעבר לתקרה הקבועה בחוק, אם אין כוונה להוכיח נזק. לשיקול זה יש גם השלכה על הערכאה/סדר הדין שבו תוגש התביעה. תביעות מכוח חוק איסור לשון הרע עד לסכום של 33,400 ש"ח ניתן להגיש כתביעה קטנה, ועד סכום של  75,000 ש"ח ניתן להגיש בסדר דין מהיר. תביעות מעל סכום זה יוגשו בסדר דין רגיל, על כל המשתמע מכך.

גם האופן בו נעשה הפרסום מהווה שיקול בשאלה היכן לתבוע בתביעה מכוח חוק איסור לשון הרע. כך לדוגמא תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע בגין פרסום במקומון מקומי היוצא לאור בדפוס תעשה בבית המשפט בעל הסמכות המקומית. לעומתו תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע בגין פרסום בעיתון יומי/ רדיו/טלוויזיה הנפוץ בכל המדינה יכול להיעשות בכל בית משפט שלום בישראל. תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע בגין פרסום באינטרנט / פייסבוק וכיו"ב יכולה להיות מוגשת גם בחו"ל.

גם בחירת מיקום הערכאה שתדון בתביעה מכוח חוק איסור לשון הרע משליכה ניהולה. בבתי משפט גדולים ועמוסים יותר ובהליכים מורכבים יותר, אורך חיי ניהול תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע יהא לא אחת ארוך יותר וההיפך. מכאן שאם ישנה דחיפות של בירור תובענה, מכל סיבה שהיא, נכון לעיתים להעדיף בית משפט פריפריאלי וקטן יותר, וסדר דין מורכב פחות, גם על חשבון גובה הפיצוי הנדרש בתביעה.   

לפני שמגישים תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע חשוב מאוד להתייעץ עם מומחה בתחום בכל הנוגע לעצם קיום העילה, לכדאיות הגשת התביעה לאופן ההגשה הנכון לנסיבות ולמיקום הגשת התביעה.
 

פיצוי בתביעות לשון הרע

לקביעת סכום תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, לאופן הגשתה ולמקום הגשתה, יש השלכה על התוצאה שתתקבל בסופו של התהליך.

מחד - חוק איסור לשון הרע אינו מחייב הוכחת נזק כספי בתביעה בעילת לשון הרע, ומניח כי בכל מקום בו פורסמה לשון הרע קיים נזק לשם הטוב של מושא הפרסום.   
                          
מאידך - מסייג חוק איסור לשון הרע את הסכומים שניתן לתבוע מכוחו, ללא הוכחת נזק. תיקון משנת 1997 לחוק קובע פיצוי של עד 50,000 ש"ח לפרסום לשון הרע. נכון להיום מדובר בסכום של כ- 70,00 ש"ח, כסכום המהווה "תקרה". 

עוד קובע חוק איסור לשון הרע כי במקרה ויפסק שהפרסום שנעשה היה מכוון ונועד לפגוע (להבדיל ממקרה של טעות או רשלנות) יעמוד הפיצוי על 100,000 ש"ח. המדובר נכון להיום בסכום של כ- 140,0000 ש"ח.

לכל המבקש
לשאול, להתעניין ולהתייעץ:


ייעוץ ראשוני יעשה ללא התחייבות.
רצוי להצטייד במסמכים ולהעבירם אלינו לעיון טרם פנייה למתן חוות דעת ראשונית
envelop, envelop, mail, email, contact, letter
location4, location, map, marker, pin
03-648-83-84

​office@tfbs-law.co.il

רחוב עזה 52, תל אביב-יפו
print2, print, printer

חייגו 072-33-80-892
או כתבו אלינו